Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky a nařízení vydané obcí Křinice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č.5/2017 - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,18.12.201703.01.2018
OZV č.1/2017 - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,19.01.201704.02.2017
OZV č.2/2017, o místním poplatku ze psů19.01.201704.02.2017
OZV č.3/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity19.01.201704.02.2017
OZV č.4/2017 o nočním klidu19.01.201704.02.2017
OZV č.6/2017 - systém komunitního kompostování18.01.201704.02.2017
Dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.3/2014, o místním poplatku15.12.201531.12.2015
ÚP-1 změna: příloha22.08.201508.09.2015
Změna č.1 Územního plánu Křinice20.08.201506.09.2015
Veřejná vyhláška obce č.3/2014, místní poplatky za odpady12.12.201429.12.2014
Veřejná vyhláška obce č.4/2014, lázeňský nebo rekreační poplatek12.12.201429.12.2014
Veřejná vyhláška č.5/2014, poplatky z ubytovací kapacity12.12.201429.12.2014
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti07.04.201423.04.2014
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti03.03.201419.03.2014
Vyhláška č.2/2014, obce o konání akcí23.01.201408.02.2014
Vyhláška č1/2014, o čistotě, vzhledu a pořádku obce Křinice22.01.201407.02.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - poplatek za odpady11.12.201227.12.2012
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 - O místních poplatcích08.12.201024.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2009 - o stanovení místního koeficientu pro účely daně z nemovitostí27.10.200913.11.2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 - o místních poplatcích13.06.200702.07.2007

Ostatní vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 201912.02.201927.02.2019
Veřejná vyhláška - Hvězdecká II. etapa11.02.201926.02.2019
Veřejná vyhláška - AOPK ČR11.02.201926.02.2019
V.V Královéhradeckého kraje13.02.201828.02.2018
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního rozhodnutí21.03.201605.04.2016
Veřejná vyhláška MŽP05.01.201620.01.2016
opatření obecné povahy05.01.201620.01.2016
Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy při nedostatku vody-zrušení zákazu odběru povrchových vod07.12.201523.12.2015
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody07.08.201517.09.2015
Veřejná vyhláška-změna ÚR č.78506.08.201528.08.2015
Veřejná vyhláška-daňový řád 201528.04.201530.05.2015
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy14.01.201529.01.2015
Dražební vyhláška12.09.201407.10.2014
Územní rozhodnutí č. 86702.04.201418.07.2014
MÚBR - ŽP - Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - kanalizace19.08.201304.09.2013
MÚBR - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Křinic10.06.201327.06.2013
MÚBR - ŽP - Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami29.05.201315.06.2013
MÚBR - Rozhodnutí - stavební povolení - Rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace29.04.201316.05.2013
FÚHK - Zpřístupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitostí na rok 201329.04.201316.05.2013
MÚBR - OŽP - Oznámení - zahájení vodoprávního řízení - povolení k nakládání s povrchovými vodami30.03.201316.04.2013
Krajská veterinární správa - mimořádná veterinární opatření - varroáza včel30.03.201316.04.2013
MÚBR - Oznámení - rozšíření vodovodního řadu a splaškové kanalizace13.03.201329.03.2013
CHKOBR - Správní řízení - vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost31.01.201316.02.2013
MÚBR - Rozhodnutí - Příprava parcel pro výstavbu RD31.01.201316.02.2013
CHKO - chemický posyp cest - jednání16.01.201301.02.2013
MÚBR - Rozhodnutí - Cyklistický stezka pasa - změna rozhodnutí16.01.201301.02.2013
KÚHK - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu20.12.201220.01.2013
MÚBR - Oznámení - zveřejnění návrhu změny ÚP Křinic12.12.201231.12.2012
Min. Zem. - Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy08.12.201224.12.2012
MÚBR - Rozhodnutí - umístění stavby - kanalizace04.12.201220.12.2012
MÚBR - ŽP - Rozhodnutí - stavební povolení - Revitalizace rybníků - ŠLÉGL07.11.201223.11.2012
MÚBR - Oznámení - zahájení územního řízení - Cyklistická stezka Pasa25.10.201210.11.2012
MÚNÁ - Oznámení - projednání - územní plán Police n. M.17.10.201202.11.2012
MÚBR - Rozhodnutí - CHKO revitalizace rybníků - Uložení sedimentů – Lokalita 317.10.201202.11.2012
MÚBR - Stavební odbor - Oznámení - Zahájení územního řízení - Rozšíření vodovodního řádu a splaškové kanalizace pro p.p.č. 302/4 a 302/527.09.201213.10.2012
MÚBR - OŽP - Oznámení - Zahájení stavebního řízení - Revitalizace rybníků - Cihelný rybník27.09.201213.10.2012
MÚBR - Stavební odbor - Oznámení - Zahájení územního řízení - Příprava parcel pro výstavbu RD27.09.201213.10.2012
MÚBR - OŽP - Oznámení - o pokračování přerušeného stavebního řízení revitalizace vodní nádrže Dolní rybník27.09.201213.10.2012
MÚBR - Stavební odbor - Rozhodnutí - revitalizace rybníků - uložení sedimentů, lokalita 127.09.201213.10.2012
MÚBR - OŽP - Oznámení - o pokračování přerušeného řízení revitalizace rybníku Katovna27.09.201213.10.2012
MÚBR OŽP - Oznámení - zaháhení stavebního řízení - Revitalizace rybníků, Šlégl13.09.201229.09.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR - Křinice13.09.201229.09.2012
MÚBR OŽP - Oznámení - Zahájení stavebního řízení - oprava hráze rybníka Šlégl13.09.201229.09.2012
MZ-PÚNA - Rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy06.09.201222.09.2012
MÚBR - Oznámení - Zahájení řízení - Revitalizace rybníků - uložení sedimentů, lokalita 110.08.201226.08.2012
MÚBR - Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami - Křinice10.08.201226.08.2012
MÚBR - Oznámení - Zahájení řízení - Cihelný rybník - Nakládání s vodami, manipulační řád29.05.201214.06.2012
Min. Zemědělství - Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy v KÚ Křinice08.05.201224.05.2012
MÚBR - Rozhodnutí - umístění stavby - stavební úpravy a přístavba domi čp 25408.05.201224.05.2012
MÚBR - Rozhodnutí - umístění stavby - stáj pro koně na pozemnku st. p. 205, p.p.p. 647/208.05.201224.05.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Oprava nesprávností - Rozšíření o stoupací pruhy23.03.201208.04.2012
MÚBR - Oznámení - Zahájení stavebního řízení - stavební úpravy a přístavba č.p. 25423.03.201208.04.2012
MÚBR - Oznámení - Stavební řízení - Umístění stavby na pozemku 647/223.03.201208.04.2012
CHKO Broumovsko - Závazné stanovisko - Stavební úpravy venkovského statku č.p. 13323.03.201208.04.2012
MÚBR - Oznámení - kolaudační řízení - st.p.č. 122 a p.p.č. 36601.03.201217.03.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Umístění stavby - Revitalizace rybníků - Horní rybník22.02.201209.03.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Umístění stavby - Revitalizace rybníků - rybník Šlégr20.02.201207.03.2012
Min. Zemědělství, PÚNÁ - Usnesení - č.j. 513/07/47/201220.02.201207.03.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - Revitalizace rybníků - Cihelný rybník20.02.201207.03.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Změna stavby a vliv na využití území - Revitalizace rybníků - Dolní rybník20.02.201207.03.2012
MÚBR - Rozhodnutí - 11/303 Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,5 - stavební povolení13.01.201229.01.2012
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Revitalizace rybníků - Cihelný rybník04.01.201220.01.2012
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Revitalizace rybníků - rybník Šlégr04.01.201220.01.2012
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Revitalizace rybníků - rybník Katovna v Broumově29.12.201114.01.2012
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Revitalizace rybníků - Dolní rybník29.12.201114.01.2012
MÚBR - Rozhodnutí - Novostavba RD na pozemku parc. Č . 659/4 a 2623/26 v KÚ Křinice - změna stavby09.11.201125.11.2011
MÚBR - Rozhodnutí - Umístění stavby - Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichova Hon19.10.201104.11.2011
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Novostavba RD na pozemku p.p.č.659/4, KÚ Křinice07.09.201123.09.2011
MÚBR - Oznámení - Stavební řízení - Cyklistická stezka Pasa v katastrálních územích Jetřichov a Hony19.08.201104.09.2011
MÚBR - Rozhodnutí - Křinice – Splašková kanalizace I. etapa a II. etapa - stavební povolení05.07.201121.07.2011
MÚBR - Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - Oddílná splašková kanalizace v obci Křinice01.07.201117.07.2011
MÚBR - Oznámení - Stavební řízení - Křinice - Splašková kanalizace I. a II. etapa23.05.201108.06.2011
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - Zahrádkářská osada v Křinicích23.05.201108.06.2011
MÚNA - Řízení o návrhu -Změna č. 3 ÚP Police nad Metují18.04.201104.05.2011
MÚBR - Rozhodnutí - Novostavba RD v Křinicích na p.p.č. 2897 a 633 k.ú. Křinice - Změna stavby před jejím dokončením30.03.201115.04.2011
MÚBR - Rozhodnutí - Oddílná splašková kanalizace v obci Křinice - Změna ÚR č.78504.03.201120.03.2011
MŮBR - Oznámení - Územní řízení - Oddílná splašková kanalizace v obci Křinice01.02.201117.02.2011
MÚBR - Oznámení - Územní řízení - II/303 Rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5 až 25,510.01.201126.01.2011
Správa CHKO - Rozhodnutí - Vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost a vyznačení přístupových cest16.04.200930.04.2009
MÚBR - Oznámení - Projednání návrhu územního plánu Křinice26.03.200916.04.2009
Min. Zemědělství - vyložení návrhu změn BPEJ25.02.200913.03.2009
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK