Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Projekty

Informace o stavebních pracech a projektech v roce 2021     

V roce 2021 byla provedena péče o zeleň I a II etapu výsadby v extravilánu obce Křinice. Péče z I etapy byla již dokončená na podzim 2021 a II etapa, kde výsadba probíhala a byla dokončená na podzim v roce 2020 se provedla péče po roce od výsadby. Na II etapu výsadby v extravilánu bude probíhat péče ještě 2 roky.                                                                                                                   V říjnu 2020 byly započaty práce na 4 bytech z kanceláří státních statků. Byty jsou dokončeny a nyní se připravuje vyúčtování dotace. Navíc se zhotovila část Hasičské zbrojnice - zvenči fasása, schodiště včetně obložení pískovcem, okna, vchodově dveře, střecha a část půdy. Pravomocké kolaudační rozhodnutí je od 6.12.2021. Celková částka za kompletní rekonstrukce byla za částku 6.688.967,- Kč, kde obec obdržela dotaci v částce 90% uznatelných nákladů, to je 4.218.356,- Kč. Neuznatelné náklady jsou hlavně: zateplení a fasáda na domě čp.57, část střechy, která není součástí bytů, sklep, oprava části půdy, tepené čerpadlos technickou místností  a jiné neuznatelné náklady v částce 2.470.611,- Kč.

Začátkem října jsme převzali dokončenou stavbu - "Odstavná plocha u kontejnerového stání", na kterou byla dotace v částce 453.691,- Kč a spoluúčast v částce 194.439,51 Kč.

Podařilo se nám zajistit projektovou dokumentaci na příslušenství k sálu (sociální zázemí pro ženy a muže) v celkové částce 177.083,50 Kč.

V podzimních měsících se zastupitelstvo dohodlo na nové střeše s přístavbou a fasádou na budově čp. 176 - Obecní dům. Podá se také žádost o dotaci, snad se to podaří, aby se dům z větší části mohl dokončit. Poté ještě zbyte vestavba na půdě ( pokoje k lepšímu ubytování) a archív pro obec a ubytovnu.

Informace o stavebních pracech a projektech v roce 2020 a dříve.

v roce 2020 jsou připravené hlavně projektové dokumentace k hasičské zbrojnici, 4 byty a Technické služby, v letošním roce se ještě podá výzva na projektovou dokumentaci -příslušenství k sálu (sociální zázemí pro ženy a muže), přípravana projektovou dokumentaci mostu u otočky a II etapu výsadby v extravilánu obce Křinice.

v roce 2019 byl dokončen projekt " Obecní dům čp. 176 - bezbarierový přístup" s novou přístavbou a výtahem, dále byl dokončen projekt "Po stopách sv. Jakuba v česko-polském příhraničí" a projekt "Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko", kde se dokončilo značení a odpočinkové zóny s cestou na Hvězdu.

logo

Projekt ,,Dětské hřiště Křinice´´

Datum: 6. 1. 2023

Projekt „Dětské hřiště Křinice“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

logo

PROJEKT OBCE NA PODPORU INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY – 2022

Datum: 3. 1. 2023

PROJEKT OBCE NA PODPORU INTEGRACE DRŽITELŮ DOČASNÉ OCHRANY – 2022

Výzva na zhotovitele "Dětská hřiště Křinice"

Datum: 4. 7. 2022

Zadávací dokumentace na "Dětské hřiště Křinice"

Mobilní zařízení pro kulturní akce v Křinicích

Mobilní zařízení pro kulturní akce v Křinicích

Datum: 30. 6. 2022

Projekt MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO KULTURNÍ AKCE V KŘINICÍCH
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Broumovsko+.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Výzva k podání nabídek - Revitalizace objektu čp.176 Křinice

Datum: 16. 5. 2022

Výzva k podání nabídek, Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zhodnocení IX Křinického malířského plenéru

Datum: 2. 8. 2021

Trochu netradičně se ve dnech 20 – 27 června 2021 uskutečnil už devátý mezinárodní malířský plenér v Křinicích. Původní termín plenéru plánovaný na 10. – 17. května 2020 musel být z důvodů Covidové pandemie přesunut na rok 2021.

Odstavná plocha u kontejnerového stání

Odstavná plocha u kontejnerového stání

Datum: 15. 9. 2020

"Projekt "Odstavná plocha u kontejnerového stání na části pozemku č. 4283 a 4284 v kú Křinice" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj."

TECHNICKÉ SLUŽBY KŘINICE - 4 bytové jednotky, na st. p. č. 118 k.ú. Křinice

Datum: 4. 9. 2020

Výzva na 4 bytové jednotky, na st. p. č. 118 k.ú. Křinice
a SoD

SoD na Profilu organizace

Datum: 19. 8. 2020

Obec Křinice má povinnost smlouvy o dílo nad 500.000,- Kč bez DPH vložit na "Profil zadavatele". Zde máte k nahlédnutí všechny zakázky.

Projekt "Výsadba v extravilánu Křinic" II.etapa

Datum: 8. 4. 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt - víceúčelové hřiště v obci Křinice

Datum: 13. 1. 2020

víceúčelové hřiště v obci Křinice na pozemku p.č. 302/1 a zázemí (budova) pro kulturní akce.

Projekt " Polní cesta v kú Křinice - PC7"

Datum: 1. 10. 2019

Projekt " Polní cesta v kú Křinice - PC7 je spolufinancován prostřednictvím MAS Broumovsko + z Programu obnovy rozvoje venkova III.
Registrační číslo: "19/003/19210/452/054/001923

Projekt " Obecní dům čp. 176 - bezbarierový přístup"

Projekt " Obecní dům čp. 176 - bezbarierový přístup"

Datum: 3. 6. 2019

Projekt " Obecní dům čp. 176 - bezbarierový přístup"
Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje, č. projektu 18POVU1-0131

Projekt "Po stopách sv. Jakuba v česko-polském příhraničí" 1

Projekt "Po stopách sv. Jakuba v česko-polském příhraničí"

Datum: 1. 5. 2019

Tento projekt je realizován z Fondu mikroprojektů V Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, REGISTRAČNÍČÍSLO: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001399
Z operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa : 11.2. – Rozvoj potenciálu a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti zrealizovala obec Křinice první projekt uvedeného typu. Projekt byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Projekt "byty a hasičská zbrojníce - Křinice 57"

Datum: 30. 4. 2019

Projekt "byty a hasičská zbrojníce - Křinice 57"

Projekt "Technické služby"

Datum: 30. 4. 2019

Projekt "Technické služby"

Projekt "Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko" 1

Projekt "Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko"

Datum: 2. 5. 2018

"Cykloregion Noworudsko-Radkovsko-Broumovsko Reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310"
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu

Projekt "Výsadba v extravilánu Křinic" I.etapa

Datum: 9. 4. 2018

Projekt "Výsadba v extravilánu Křinic" I.etapa
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt "Protipovodňová opatření obce Křinice"

Datum: 4. 4. 2016

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Školení řidičů 1