Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 10.12.02008

                                Usnesení :

 

                 1)  OZ jednohlasně souhlasí  s uzavřením Kupní smlouvy na prodej části pozemku

                       307/2 a 2623/40 za celkovou částku  8190.- Kč, pro pana H

                           termín : do 30.12.2008

 

                  2) OZ jednohlasně souhlasí s rozpočtem  DOS na rok 2009

 

                   3)  OZ souhlasí s požadavkem  dotace  z POV na rok 2009 - opravy  Hasičské

                         zbrojnice. do výše nákladů 200.000.- Kč

                              termín : do 31.12.2008                          

 

                   4)  OZ jednohlasně souhlasí s odprodejem pozemku čp. 302/1  od p. Š

                        za cenu 250.000.- Kč .

                                    termín : do 31.12.2008

 

                   5)  OZ bere na vědomí příkaz starostky obce k provedení  inventarizace majetku obce

                         ke dni  31.12.2008

                                termín zpracování zápisů z DIK  : do 15.1.2009

                                zodpovídá předseda IK Plná Jitka     

 

 

 

 

 

 

Schůze skončena ve 20.10 hod.

 

Zapisovatel :

 

Ověřovatelé :

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 4. 1. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová