Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 15.4.2009

 

 

 

 

                                    Zápis  OZ ze dne  15.4.2009       

 

 

 

 

 

                                                            Usnesení :

 

             1)   OZ  schvaluje  přijetí dotace ve výši 99.000.- Kč  - DT1 POV

 

   2)   OZ schvaluje   nákup drobné techniky z dotací  DSO

 

 

    3)  OZ schvaluje prodej pozemků  číslo parcely 10/1 , 75/1  a pronájem 

           Pozemku číslo 1940/1 za údržbu

 

    4) OZ schvaluje prodej pozemku číslo parcely  2740/2 o výměře 1480 m2

            Manželům Zálišovým

 

    5) OZ schvaluje příspěvek na projekt Za pklady Broumovska ve výši

          10.000.- Kč

 

     6)OZ ukládá kontrolní a finanční komisi činnost dle zápisu ze dne 15.4.2009

 

 

 

 

 

Schůze skončena v 20.05 hod

Zapsala: Vítová

 

 

Ověřovatelé :   pan Borna a Černý

 

 

Datum sejmutí: 10. 7. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová