Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 1.7.2009

 

 

        Str.3      Usnesení Obecního zastupitelstva ze dne 1.7.2009

                       

1)      prodej pozemku č. 75/1 panu Jiřímu Šleisovi za odhadní cenu 9.590,- Kč

 

 

2)      prodej pozemku č. 10/1 panu Vladimíru Bařinovi za odhadní cenu v částce 53.375,- Kč

 

 

3)      prodej pozemku č. 42/3 panu Bohuslavu Andrýskovi za odhadní cenu v částce 12.600,- Kč.

                                                 obecní zastupitelstvo jednomyslně souhlasí

 

 

4)      na pozemek č. 659/3 , Kú Křinice - OZ pověřuje paní starostku sepsání budoucí smlouvy

      kupní s panem Jiřím  a paní Blankou Strnadovými .

 

 

schůze OZ ukončena v 19,15 hod.                                             zapsala: Jana Vítová

 

 

Ověřovatelé:  Petr Borna

                

                       Miloslava Matějů 

 

 

Datum sejmutí: 15. 8. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová