Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 21.9. 2009

 

 

 

 

 

USNESENÍ  Obecního zastupitelstva ze dne 21.9 2009

 

 

1) OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu ŽP oblasti 

     podpory  1.1., Snížení znečištění vod – kanalizace

 

2) OZ souhlasí s podáním žádosti na dotaci bytovky čp.271

    na program "Zelená úsporám "  

 

3) OZ souhlasí  s podáním žádosti na úsporu veřejného osvětlení,

    parčíky s lavičkami,zelení a přístřešky na kontejnéry , zahradní technika- zajistí firma

    CODES CZ Trutnov

 

4) OZ souhlasí se zvýšením nájmu v bytovce čp.271 o 20%

    paní starostka zajistí dodatky k nájemním smlouvám a zajistí předání občanům.

 

5) OZ doporučuje projednat nové jízdní řády s firmou OREDO

    paní starostka zajistí zástupce OREDA k jednání do OZ

 

6)OZ bere na vědomí rozhodnutí o zrušení Dodatku č.3 veřejnoprávní smlouvy mezi

 městem Broumov a  obcí Křinice.

 

7)OZ schválilo koupě trampolíny pro využití na školní zahradu k dispozici pro děti z obce.

 

8)Obecní zastupitelstvo jednomyslně souhlasí o bezúplatném převodu pozemků

č. 2905/2, 2905/3, 2905/4, 2905/5 a 2905/6 s možností výstavby RD a  veřejného prostranství.

 

 

 

Zasedání ukončeno v 21:15 hod

 

Plná Jitka

 

Matějů Miloslava

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

                                                                                 3.strana zápisu OZ  21.09.2009

 

 

Datum sejmutí: 12. 11. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová