Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 23.2.2009

3 strana zápisu z OZ ze dne 23.2.2009

 

 

                                                                 Usnesení:

 

č.1 – Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemků parcelní č. 1636/1 a stav.

         pozemek č. 84  Kú. Křinice dle předložení  Geometrického plánu

         č. 290- 483/2008

         Kupní smlouvy zajistí paní starostka

 

č.2 – spisová služba, Zákon č. 300/2008

         Zastupitelstvo obce schválilo „ Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace

         v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2, oblast    

         intervence 2.1 v rámci výzvy  č.02  „ eGoernment v obcích – Czech  Point

         žádost zajistí paní starostka

 

č.3 – Obec Křinice neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2. mil.

         Kč( zakázka malého rozsahu ), provedla průzkum za účelem pořízení majetku  

         co nejhospodárnějším  způsobem.

         Žádost zajistí paní starostka

 

č.4 – Obecní zastupitelstvo schválilo provést audit  elektrické energie budovy 

          čp. 176 – bývalá škola a VO.

         Objednávku zajistí paní starostka

 

 

 

Schůze ukončena ve 20:30 hod.

 

Zapisovatelka: Vítová Jana

 

Ověřovatelé:  Matějů Miloslava

                     

                       Plná Jitka

 

                                                                                  Libuše Rosová, starostka

Datum sejmutí: 11. 4. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová