Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 26.10.2009

 

 

 

                                  USNESENÍ  ze dne 26.10.2009

 

1) OZ projednalo a zrušilo obecně závaznou vyhlášku obce Křinice č. 1/2008

     o stanovení místního koeficientu pro účely daně z nemovitosti.

     OZ jednomyslně souhlasí

 

2) Kupní smlouva - Jiří a Blanka Strnadovi . Prodej pozemku o rozloze

      2581m²,byl dohodnut prodej 1m² za 30,-Kč ,celkem 77.430kč .

      OZ souhlasí jednomyslně

 

3) Na základě přípisu MVČR č.j. MV-48356-24/EKO-2009 OZ souhlasí

       s rozpočtovým opatření na rok 2009 č.2131, navýšení rozpočtu o částku 58.259,- Kč

      OZ jednomyslně souhlasí

 

4) OZ bere na vědomí informaci o jednání ze dne 7.10.2009 – protipovodňové opatření v

        katastru Křinice

 

5)OZ projednalo  příspěvek pro děti, které docházejí do základní školy (1 - 9 třídy) na

        školní potřeby v hodnotě 500Kč na jedno dítě.

        OZ jednomyslně souhlasí

 

6)OZ projednalo prodej zahrádek nájemcům v ceně 65,- za 1m²

OZ jednomyslně souhlasí

oznámení nájemcům a kupní smlouvy zajistí paní starostka

 

7)OZ jednomyslně souhlasí s podpisem s OS Křinické prameny RUCE smlouvy s budoucí

          smlouvou o převodu části svého majetku .

             

 

 

 

 

 

  

Zasedání ukončeno v 20:50 hod

 

ověřovatelé:   Černý Jan

 

                       Vítová Jana

 

 

zapsala: Vítová Jana

Datum sejmutí: 21. 11. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová