Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení 29.7.2009

   

 

  2 strana zápisu  OZ ze dne  29.7.2009          

 

 

 

 

 

                                                            Usnesení :

 

 

 

 

          č.1     OZ  bere na vědomí dokumentaci o posuzování vlivů na ŽP II/303 rozšíření o

                     stoupací pruhy v úseku km 24,5 až 25,5 a plánovavé cyklostezky

 

č2       OZ  pověřuje pí. starostku k oslovení BSS – ohlášení k rekonstrukci

          bytovky  čp. 271

 

 

č.3    OZ souhlasí se zabezpečovacím zařízením na ochranu majetku v budově

          čp. 45, kde sídlí Obecní úřad.

 

č.4   OZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků č. 1320/3 a pozemek č.2905/1

        z vlastnictví Pozemkového fondu ČR,které budou sloužit k výstavbě rodinných

        domků a plochy zeleně na veřejné  prostranství.

 

   

 

 

 

 

Schůze skončena v 20.05 hod

Zapsala: Jana Vítová

 

 

Ověřovatelé :   pan Černý  Jan

 

 

                         pan Král Jaromír

 

 

Datum sejmutí: 8. 10. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová