Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 10/2012 ze dne 15.10.2012

 

Usnesení obecního zastupitelstva obce Křinice č. 10/2012 ze dne 15.10.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 15. 10. 2012 na obecním úřadu v Křinicích.

I.       Zastupitelé obce schvalují:

I.1.   Program schůze zastupitelů obce Křinice.

I.2.   Ověřovatele zápisu p. Leoše Pohla a p. Miloslavu Matějů.

I.3.   Změnu v zajištění bourání sociálního zařízení a topení ve škole.

I.4.   Vytvoření pracovního místa na půl úvazku pro obec Křinice do školy.

I.5.   Po uvolnění jedné místnosti zachování nájmu u bytu v čp. 45, zastupitelé nesouhlasí s nákupem akumulačních kamen do bytu čp. 45.

I.6.   Poskytnutí zálohy na nákup materiálu v částce 100 tis. na opravu střechy v bytovce čp. 271.

I.7.   Poskytnutí příspěvku na nákup nových knih Městské knihovně v Náchodě ve výši 4000,- Kč pro rok 2013.

I.8.   Poskytování služeb občanům v roce 2013:

i)        prohrnování sněhu 480,- Kč,

ii)       sekání trávy sekačkou, odvoz dřeva traktorem 360,- Kč.

I.9.   Zakoupení akumulačních kamen do školy a kamna ze školy přemístit do hasičské zbrojnice

II.    Zastupitelé obce berou na vědomí:

II.1.Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti mezi obcí Křinice a společností 2. BRABANT CZ.

II.2.Nabídku na silovou energii od společnosti ČEZ.

II.3.Smlouvu na výstavbu jističů k parcelám za školou č. 302/1.

II.4.Oznámení o vstupu na nemovitost č. 2769/1.

II.5.Informaci o probíhajících opravách v bytě p. Pustayové.

II.6.Informaci o nákupu 2 pneumatik k traktoru.

II.7.Informaci o nákupu kalendářů pro rok 2013 pro občany.

V Křinicích dne 15. 10. 2012

Zapsal:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Leoš Pohl
Miloslava Matějů

Starostka:
Libuše Rosová

 

Usnesení je také ke stažení zde.

 

Datum sejmutí: 2. 1. 2013 Zodpovídá: