Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 11/2012 ze dne 19.11.2012

Usnesení obecního zastupitelstva obce Křinice č. 11/2012 ze dne 19.11.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 15. 10. 2012 na obecním úřadu v Křinicích.

I.       Zastupitelé obce schvalují:

I.1.   Program schůze zastupitelů obce Křinice.

I.2.   Ověřovatele zápisu p. Černého a p. Vítovou.

I.3.   Těžbu dřeva v obecním lese 200-300 m3 na rok 2013.

I.4.   Prodej 13 pozemků na výstavbu rodinných domků u Cíglu za cenu 300 Kč/m2.

I.5.   Rozpočtové opatření č. 3/2012 příjmy v částce 1.040.130,- Kč, výdaje 1.040.130,- Kč (příloha č. 1 tohoto usnesení).

I.6.   návrh Veřejné vyhlášky na odpady pro rok 2013.

I.7.   Podání žádosti o dotaci na sousoší (sakrální stavby) z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

I.8.   Přijmout dar od pana Jiřího Malého – pozemek pod sousoším.

I.9.   Výběr z poptávkového  řízení na opravu ve škole (WC, sprchy a kuchyňka v I.patře), kterou bude provádět p. Martin Packo.

I.10.           Nákup balíčků pro děti na Mikuláše v částce 50,- Kč a vánoční balíčky pro důchodce v částce 330,- Kč.

I.11.           Výběr poptávkového řízení na rozdělení pokoje (severní pokoj v I. patře) na 3 menší pokoje, které dle výběru je pan Martin Packo (nejnižší cena)

II.    Zastupitelé obce berou na vědomí:

II.1.Návrh rozpočtu pro rok 2013, který bude na příštím zasedání doplněn o další návrhy.

II.2.Informaci o vítání občánků v prosinci 2012.

II.3.Informaci o inventarizaci majetku do 31.12.2012.

V Křinicích dne 19. 11. 2012

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jan Černý
Jana Vítová

Starosta:
Libuše Rosová

Usnesení je také ke stažení zde.

Přílohu č. 1 si můžete stáhnout zde.

Datum sejmutí: 2. 1. 2013 Zodpovídá: