Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 12/2012 ze dne 10.12.2012

Usnesení obecního zastupitelstva č. 12/2012 ze dne 10.12.2012

Usnesení ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 10.12.2012 na obecním úřadu v Křinicích.

I.         Zastupitelé obce schvalují:

I.1.     Program schůze zastupitelů obce Křinice.

I.2.     Ověřovatele zápisu p. Plnou Jitku a Gerega Jaromíra.

I.3.     Prodej pozemku č. 402/4 o výměře 1082 m2.

I.4.     Vyúčtování opravy střechy na bytovce čp. 271.

I.5.     Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2012 – změna navýšení příjmů o 398.400,- Kč, výdaje o 398.400,- Kč.

I.6.     Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012 – změna navýšení příjmů o 5.000,- Kč, výdaje navýšení o 5.000,- Kč.

I.7.     Vyhodnocení výběrového řízení na zadavatele na kanalizaci (vybrána paní Chadimová z Hradce Králové).

I.8.     Rozpočet na rok 2013 – vyrovnaný příjem v částce 8.771.210,- Kč, výdej 8.771.210,- Kč.

I.9.     Veřejnou vyhlášku na odpady pro rok 2013.

I.10.  Vyúčtování za topení a opravu koupelny v bytě čp. 271.

I.11.  Změnu územního plánu Křinic – parc. č. 302/1 rozšířit o možnost využítí části k výstavbě zázemí sportovního areálu.

II.      Zastupitelé berou na vědomí:

II.1.   Návrh rozpočtu pro rok 2013 Dobrovolného svazku obcí.

II.2.   Informaci úřadu práce upřesňující zaměstnávání pracovníků na veřejnou službu.

II.3.   Informaci o inventarizaci majetku do 31.12.2012.

II.4.   Žádost na výměnu honitby Honebního společenstva Křinice.

II.5.   Nabídku Centra služeb města Broumova na tisk plakátů.

II.6.   Informaci o možnosti zakoupení statku p. Kováře.

II.7.   Informaci o komplexních a dopad na úpravách zahrádek.

II.8.   Závěrečnou zprávu 7. Ročníku Za poklady Broumova.

II.9.   Informaci „Pro život kostelů Broumovska“.

II.10.Informaci o změně ohledně pozemku pod otočkou autobusu, kde je požadavek, aby obec tento pozemek odkoupila.

II.11.Informaci o potřebě vypracování projektu na 4 byty na pozemku č. 1320/5.

II.12.Nabídku p. Resla z Pěkova na kovovýrobu.

V Křinicích dne 10.12.2012

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jitka Plná
Jaromír Gereg

Starosta:
Libuše Rosová


 

Usnesení je ke stažení zde.

Datum sejmutí: 2. 2. 2013 Zodpovídá: