Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 2/2013 ze dne 11.2.2013

Usnesení č. 2/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 11.2.2013 v Křinicích

Zastupitelé obce:

I. schvalují

I./1. program schůze zastupitelů obce Křinice

I./2. Volba ověřovatele zápisu pane Jaromíra Gerega a Jana Černého

I./3 poskytnutí půjčky ve výši 20.000 Kč. OZ pověřuje starostku k podepisu smlouvy

I./4. Zveřejnit záměr prodej pozemku č. 2748/10, OZ pověřuje starostku k zveřejnění záměru

I./5. zaměření obecních garáží na pozemku č. 270/1, OZ pověřuje starostku k objednání geodetů

I./6. vypsání poptávkového řízení na zhotovení stropu ve škole, OZ pověřuje starostku k poptání firem

I./7 vypsání výběrového řízení na inženýrské sítě pro 13 rodinných domků, OZ pověřuje starostku k podpisu smlouvy

I./8 zveřejnit záměr na prodej pozemku č. 4707 o výměře 972 m2, OZ pověřuje starostku k zveřejnění záměru

I./9 pověření finanční komise o výběru poptávkového a výběrového řízení.

I./10 poskytnutí příspěvků:
- Hospital Broumov 5000 Kč

I./11 - Sportovní akce "Okolo Broumova" 2000 Kč

I./12 - Gymnázium Broumov 1000 Kč

I./13 - Za poklady Broumovska 5000 Kč OZ pověřuje starostku k podepisu smlouv.

I./14 – svaz invalidů v Broumově 1000 Kč

I./15 Předložit návrh Honebnímu společenstvu Křinice nových členů výboru

I./16 souhlasí s převzetím závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 10.října 2012 - 2.Brabant CZ, spol. s.r.o. Martínkovice na vlastníka Danielle Fiene, Křinice čp.133 a OZ pověřuje starostku k podepisu kupní smlouvy s paní Danielle Fine.

II. berou na vědomí

II./1 informaci Finančního úřadu Hradec Králové o změně - územního pracoviště Broumov

II./2 nabídku Plenéru česko polských malířů – zajištění financování na ubytování a stravování.

II./3 informaci o průběhu opravy školy, na příští zastupitelstvo shlédnout opravy školy všichni zastupitelé.

II./4 informaci o opravách komunikací v obci ( dolní konec – od řižovatky ke Krymzu) , místní komunikace - panelovka za školou a od Ameriky k poslenímu RD.

II./5 Rozhodnutí CHKO Broumovsko o povolení vyjimky na těžbu v 1. zóně CHKO

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jaromír Král
Leoš Pohl

Libuše Rosova
starostka

Datum sejmutí: 26. 4. 2013 Zodpovídá: