Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 4/2013 ze dne 22.3.2013

Usnesení č. 4/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 22. 3. 2013

Zastupitelé obce:

I. Schvalují

I/1 Usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva a ověřovatelé zápisu.

I/2 Podání žádosti o dotaci z rozvoje vodohospodářské infrastruktury pro obce do 2000 obyvatel prostřednictvím ERV na Krajský úřad Hradec Králové
Zastupitelsvo obce ukládá starostce podpisat smlouvu

I/3 Výběr firmy TENDER PRO s.r.o. Ždár nad Sázavou - manažer zadavatele veřejné zakázky na zhotovitele stavby.
Zastupitelsvo obce ukládá starostce podepsat smlouvu

I/4 Projektovou dokumentaci na přípojky občanů od projektantky Chadimové Heleny k hlavnímu řádu kanalizace a stavební povolení s úhradou obec Křinice jako celek.
Zastupitelsvo obce ukládá starostce podpisat smlouvu.

I/5 Podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku“.
Zastupitelsvo obce ukládá starostce podat přihlášku

I/6 Projektovou dokumentaci na malometrážní byty bez obratiště u domu.
Zastupitelstvo ukládá starostce jednat v dalších úkonech.

II. Berou na vědomí

II/1 Informaci o nákupu patrových postelí pro školu

II/2 Seznámení o předběžné žádosti (p. K. L.) na koupi pozemku, tento pozemek by měla obec Křinice odkoupit od ZD Ostaš

II/3 Žádost o vrácení 5300 Kč za pozemek 405/2.
Zastupitelsvo obce ukládá prověřit o proplacení smlouvy ze dne 19.3.2010. Projednat na dalším jednání OZ.

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Miloslava Matějů
Jitka Plná

Libuše Rosová
starostka

Datum sejmutí: 29. 4. 2013 Zodpovídá: