Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Usnesení OZ č. 6/2013 ze dne 22.4.2013

Usnesení č. 6/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 22. 4. 2013 v Křinicích

Zastupitelé obce:

I. schvalují

I./1. program schůze zastupitelů obce Křinice

I./2. ověřovatele zápisu p. Miloslavu Matějů, Jaromíra Krále

I./3. výběrové řízení na zhotovitele topení ve škole, které provede firma Elmon spol.s.r.o. Broumov

I./4. prodej dřeva z obecního lesa Lesní společnosti Holding,a.s. Broumov

I./5. poskytnutí dotace od obecního úřadu na dětský letní tábor.

I./6. poskytnutí příspěvku hasičům obce Křinice ve výši 5000 Kč

I./7. uložení 1 milionu Kč na spořící účet

I./8. Rozpočtové opatření č. 3/2013

I./9. výměnu 5 ks nevyhovujících oken ve škole za nové

I./10. opravu křížku u Ameriky a za Eliášovými z rozpočtu na opravu památek

I./11. úhradu poplatku 6000 Kč za jeden rok na hrobové místo na hřbitově v Broumově, poplatek uhradit na 2 roky

I./12. Prodej pozemků k výstavbě (13RD):

  • 4502/16 Č.Z. Větrná 45, Broumov
  • 4502/15 Š. J., Solidarity 308, Broumov
  • 4502/14 T. L., Husova 144, Broumov
  • 4502/13 K. M.,28.října 42, Jablonec nad Nisou
  • 4502/3, 4502/4 P. Z., (jednatel společnosti Dřevoterm) Křinice 273
  • 4502/5 B. M., Křinická 46, Broumov
  • 4502/6 H. P., Mírové nám. 105, Broumov
  • 4502/7 H. J., Malá kolonie 42, Broumov
  • 4502/8 N. Z., ČSA 371, Broumov

I./13. zpracování studie na 3 malometrážní byty v Křinicích

I./14. pronájem pozemku č. 4171 p. J. K.

I./15. pronájem pozemku č. 4326 p. M. K.

I./16. pronájem pozemků č. 4290 a 4336 p. M.

I./17. Změnu č. 1 územního plánu - zařazení plochy zahrádkářských osad pozemek č. 4625 a plochy drobné a řemeslné výroby na parcele č. 2329/3. Zastupitelé souhlasí se Změnou č. 1 územního plánu včetně dvou dodatků - doplnění.

I./18. účast paní starostky a účetní na školení dne 16. 5. 2013 v Hradci Králové

I./19. Podat žádost na dotaci - zateplení budovy čp.176

I./20. Zhotovení rekonstrukce podlah v budově čp. 176

I./21. Vymalování místností v budově čp. 176

II. berou na vědomí

II./1. vyúčtování elektřiny ve škole ve výši 70 tisíc Kč

II./2. informaci připravované dražbě zemědělských nemovitostí p. Šimona dne 2.5.2013

II./3. informaci o přípravě "Pochodu Hvězdeckým pohořím"

II./4. informaci o jednání regionální sekce dne 23.5.2013, účast zajistí p. Steinerová

II./5. informaci o účasti p. Rosové na jednání Euroregionu Glacensis

II./6. informaci paní starostky o jednání s manžely Rabasovými ohledně pronájmu

II./7. informaci paní starostky o plánovaném převodu silnice od SUS do vlastnictví obce

II./8. informaci paní starostky o jednání s firmou Oredo ohledně úpravy spojů do Křinic

II./9. informaci paní starostky uhrazení částky 138 tisíc Kč bez DPH za zhotovitele kanalizace

II./10. informaci o přístupu k zahrádce, která leží vedle našich parcel u Cíglu

II./11. informaci paní starostky, že bude muset být provedeno výběrové řízení na vodu a kanalizaci na parcelách u Cíglu. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o práce velkého rozsahu, zadá se výběrové řízení firmě.

II./12. jmenování komise pro přípravu dožínek 2013 v navrženém složení

Jednání bylo ukončeno ve 21:25 hodin

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:

Miloslava Matějů
Jaromír Král

Libuše Rosová
starostka obce

Datum sejmutí: 20. 6. 2013 Zodpovídá: