Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Ustavující zasedání obecního zastupitelstva dne 31.října 2006

Ustavující zasedání

obecního zastupitelstva

dne 31.října 2006

Hlavním bodem zasedání byla volba starosty a ostatních orgánů obce

Starostou obce byla jednohlasně zvolena paní Libuše Rosová

Členy výboru byli zvoleni jednohlasně paní Jana Vítová a pan Jan Černý.

Paní Jana Vítová - úsek kultury, sociálních věcí, mládež a hasiči, společně

s paní Milenou Matějů a paní Jitkou Plnou.

Pan Jan Černý - úsek technický, zemědělství a pořádek v obci, společně s

panem Petrem Bornou a panem Jaromírem Králem.

Kontrolní a finanční komise, ve které budou pracovat paní Jitka Plná, paní Jana Vítová

a pan Martin Šleis.

V diskuzi vystoupil odstupující starosta.

V úvodu poděkoval za hlasy voličů a poblahopřál ke zvolení novému zastupitelstvu.

a sdělil, že je poprvé v historii naší obce v čele žena a je přesvědčen, že to obci prospěje.

Zhodnotil své volební období, které bylo od roku 1958. 

Na závěr vystoupila paní starostka s poděkováním všem občanům za nadprůměrnou účast

v komunálních volbách.

Je to projev ochoty občanů podílet se na činnosti obce a slíbila spolu s ostatními členy zastupitelstva,

že chtějí obec v rámci daných možností zlepšovat.

Popřála k nadcházejícím vánočním svátkům hodně radosti, pohody a klidu.

 

 

Datum sejmutí: 29. 12. 2006 Zodpovídá: Libuše Rosová