Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 19.11.2007

 

                                               Zápis

 

z  mimořádného zasedání obecního zastupitelstva  konaného dne 19.11.2007 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Křinicích

 

Přítomni : paní Rosová,Vítová,Černý, Plná,Borna,Král,Šleis

Omluveni : paní Matějů - nemocnice

Ověřovatelé zápisu : Pan Černý,pan Borna
Zapisovatel : Simonová

Program :  1) Kontrola zápisu

                 2) Grant na střechu škola

                 3) Došlá pošta       

                 4) Usnesení, závěr

 

Usnesení : 

                   1) OZ schvaluje podání trestního oznámení na pana Jiřího Šimona,bytem Hejtmánkovice,

                        z důvodu řádného nezajištění objektu VKK v Křinicích   proti vstupu  cizích osob, kde                       je  nebezpečí ohrožení života.   

                                   Termín :  do 30.11.2007

                                   Zodpovídá : starostka

 

                    2) OZ schvaluje  za předpokladu získání  GRANTU , opravu  střechy   na budově školy                        čp.176 v Křinicích.                   

                                   Termín :

                                   Zodpovídá :

 

                    3) OZ schvaluje odprodej části pozemku čp. 2623/6 , náklady na vytýčení hranice a ostatní                   výdaje spojené s prodejeme pozemku  uhradí nabývající.

                                    Termín : do 31.12.2007

                                    Zodpovídá: starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 6. 12. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová