Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 23.7.2007

 

 

                                                           Zápis

ze schůze zastupitelstva,konané dne 23.7.2007 v 18. oo hod. v kanceláři OÚ Křinice.

Přítomni : paní Rosová, Černý, Vítová, Plná,Borna,Král

Omluvena : Matějů Miloslava

Šleis, Rosa, Simonová

Zapisovatel : Simonová

Ověřovatelé : Plná Jitka, Král Jaromír

Program :

- příprava a organizace  žehnání  křížové cesty a kaple sv.Huberta, pouť - dne 4. a 5.8.2007

- koupě pozemků od Z-trade

- výměna oken u domu čp. 271

 

 

 

 

Usnesení :

                        1) OZ souhlasí s nákupem pozemků od Z-trade č.p. 2123/8, 2124/4,2124/5, včetně                          cesty s přístupem na obecní pozemky

 

                                   termín : do 30.9.2007

                                   zodpovídá : starostka

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 12. 9. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová