Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 24.9.2007

                        Zápis  ze  schůze zastupitelstva konané dne  24 .9.2007 v 18.30 hod.

 v zasedací místnosti obecního úřadu Křinice.

Přítomni : Rosová Libuše, Černý Jan, Vítová , Matějů Miloslava,Plná Jitka,  Král Jaromír.

Omluven : Borna Petr- nemoOvěřovatelé zápisu : Miloslava Matějů, Jaromír Král

Zapisovatel : Simonová

 

Program :  Kontrola zápisu

                   Nákup pozemku na hřiště

                   GRANTy pro rok 200

 

 

             

                   Došlá pošta -  Rozprava

                   Usnesení,závěr

 

 

 

 

                                   2 . strana    Zápis  ze schůze   OZ   24.9.2007

 

 

Usnesení -

                        1) OZ   souhlasí se záměrem nabytí nemovitostí do vlastnictví obce  čp. 302/1                                    a 302/2 ve veřejné soutěži

                                               Termín : 16.10.2007

                                               Zodpovídá : starostka

 

                         2) OZ schvaluje žádost o GRANT   z  LEADERu  ČR na vybavení školy

                              v částce 150.000.- Kč se spoluúčastí max. do výše 45%.

                                    Termín : 27.9.2007

                                    Zodpovídá : starostka

 

                          3) OZ ukládá  provedení rozpočtového opatření na nákup pozemků  ve výši

                                     225.000.- Kč

                                                 Termín : do 30.10.2007

                                                  zodpovídá : předseda finančního výboru

                          

                          4)  OZ schvaluje  bezúplatný převod pozemku č.p. 659 od PF Náchod pro                                      výstavbu rodinného domku pro manžele  Jiřího a  Blanky Strnadových .

                        Smlouvu o smlouvě budoucí zajistí na  vlastní náklady  manželé Strnadovi.

                                                Termín : do 31.10.2007

                                                  Zodpovídá : starostka

 

Schůze skončena : ve 20.45 hod.

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 12. 10. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová