Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 25.4.2007

 

 

                                               Z á p i s

 

ze schůze OZ, konané dne 25.4.2007 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Křinice.

přítomni : zastupitelé :  Rosová,Černý, Vítová,Matějů,Král,Borna,Plná,

               občané     :   Šleis, Simonová

zapisovatel : Simonová

Ověřovatelé : Borna Petr, Král Jaromír

Program : Kontrola zápisu z minulé schůze OZ

                  Činnost střediska RUCE   

                  Zapojení mládeže do dění v obci

                  Došlá pošta, rozprava

                  Usnesení, závěr

 

Připomínky :

p.  Šleis -

- opatření k VKK zaslat opět na ŽP Broumov a ČIŽP  jak bude dál postupováno o likvidaci 

- nájemné  za středisko  RUCE    - vyúčtovat za tři roky -

- vlastníci pozemků v obci - zaslat  upozornění  všem vlastníkům, kteří   řádně  o pozemky nepečují

( jedná se o cca 29 vlastníků) -

  - 5 pronajatých  zahrádek je  bez využívání - zaslat upozornění  a  zrušit nájemní smlouvy , zahrádky  nabídnout jinému zájemci -

- pan Borna - výtěžek z  tomboly - věnovat na Dětský den,  nebo jiné účelné akce  roku - 

- pan Borna - likvidace nebezpečného odpadu z drůběžáren - provést fotodokumentaci -

                                                                

 

Usnesení :                                                                                                

            1) Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 30 ks svítidel na VO od firmy ELMON s.r.o.                                  Broumov.

                                   termín provedení : do 30.6.2007

             2) Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení výměny střechy, včetně opravy komínů

                         na  budově Obecním úřadě  firmou Sedláček ,Otovice -

                                   termín provedení : do 30.6.2007

              3) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku čp. 194/1, prodej dát na vědomí                                    Vyhláškou  o prodeji nemovitosti.

                                   termín : do 31.5.2007

                                   zodpovídá : starostka  

              4) Obecní zastupitlstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo parcely 2123/2 od                                 Pozemkového fondu - Obec Křinice zašle objednávku na  vytýčení pozemku .

                                    termín :  do 31.8.2007

                                   zodpovídá : starostka obce 

 

 

Schůze skončena  ve 20.15 hod.

Zapsala : Simonová

 

 

Datum sejmutí: 13. 5. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová