Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 28.5.2007

 

 

                                               Zápis

 

ze schůze obecního zastupitelstva,konané dne 28.5.2007 v 18.00 hod. v kanceláři OÚ Křinice

Přítomni : paní Rosová Libuše, ,Vítová Jana ,Černý Jan ,Borna Petr,  Matějů Miloslava, Král Jaromír

Omluvena : paní Plná Jitka-pracovní směna

 

Občané : Šleis Martin , Zelený Josef, Zelená Gerda,

Zapisovatel: Simonová

Ověřovatelé : Vítová , Matějů

 

Program : kontrola zápisu

                komplexní úprava pozemků v obci

                oprava vodovodu v obci     

                diskuze       

                Usnesení, závěr

 

 

 

 

                                               -       2     -                                28.5.2007

 

Usnesení :  l ) Obecní zastupitelstvo schvaluje zpracování  " Komplexní pozemkovou úpravu"  v 

                    Obci  a ukládá starostce obce  zaslat řádnou objednávku  Pozemkovému úřadu

                     Náchod na zpracování.      

                                    Termín : do 30.5.2007

                                    Zodpovídá : starostka

 

                 2) Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku nad Amerikou od pana Kužela, za                 cenu  1.- Kč s tím, že v případě prodeje bude mít pan Kužel odkupní právo na tento

                     Pozemek.

                         Termín : do 31.10.2007

                                    Zodpovídá : starostka, a místostarosta obce   

 

 

Schůze skončena ve 20. 00 hod.

Zapsala : Simonová

 

Datum sejmutí: 15. 6. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová