Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 29.1.2007

 

                                                Z á p i s

ze schůze zastupitelstva,konané dne 29.1.2007 v 17.000 hod v kanceláři  Obecního  úřadu Křinice

Přítomni : paní Rosová,Vítová, Plná,Matějů, Borna,Černý, Král

Občané : dle prezenční listina

Zapisovatel : Simonová

Ověřovatelé zápisu: Matějů Miloslava,  Plná Jitka

 

Program :

            Kontrtola zápisu

            Rozpočet obce na rok 2007

            Autobusové spojení - nový jízdní řád  

 

 

5)  Diskuze :

- p. Zelený -  zpevnění prostranství u hospody

- p. Poláčková - vandalizmus u mládeže -  ničení výzdoby v čekárnách - lámání stromků kolem cesty -

- p. Rosová - návštěva poslance parlamentu pana Hanuše  -  žádost o radu co s VKK a pozemky s PF - přislíbil pomoc při řešení - 

- p. Borna -  cesta ke Geregům - zimní údržba-prohrnování

- p. Matějů - prohrnování cesty k domům starých občanů nad 80 let -  vytypovat a předat panu Rosovi -

- p. Poláčková - křížová cesta - obrázky do tabulek jsou uloženy na obci - nebyly použity,protože vandalové ničí -

- p.Poláčková - u Kopeckých a  Andrýsů  -  nejsou poklopy na vodovodní přípojce - nebezpečí úrazu -

nutné položení betonových překladů -  u dolní  autobusové zastávky odstranit  pískovcový kámen  viklá se ,  zabudovat  schod   - rovněž nebezpečí  úrazu -  ( dle názoru : otočit kámen )

 

   Usnesení :

                                   OZ ukládá sestavení rozpočtu na rok 2007

 

                                         termín :   20.2.2007

                                         zodpovídá : starostka                    

 

 

 

Schůze skončena 19.40 hod.

Zapisovatel : Simonová

 

Ověřovatelé : Miloslava Matějů                            starostka: Rosová Libuše

 

                     Jitka Plná           

 

 

Datum sejmutí: 15. 2. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová