Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 3.9.2007

                                               Zápis

 

ze schůze Obecního zastupitelstva, konané dne 3. září 2007 v 18.00 hod v kanceláři Křinice

 

Přítomni zastupitelé : paní Rosová, Vítová,Černý, Matějů, Plná, Král,

Omluven : pan Borna

Čestný zastupitel : pan Šleis,

Zapisovatel  : Simonová

Ověřovatelé : Jan Černý, Jana Vítová

Program : kontrola zápisu

                 nákup pozemků 

                 rozprava

                 Usnesení

 

 

 

 

Rozprava :

p. Matějů - dotaz k septikům - pro soukromé osoby, jak dál postupovat - bylo vysvětleno p. starostkou

p. Šleis   - problém VKK obec  v seznamu chráněných oblastí - vzorek z VKK zaslat na základní  rozbor vody - podezření ze zamoření -

p. Šleis :  na VKK se rozšiřuje skládka a v současné době je odkrytá váha - nebezpečí úrazu -  nutné zaslat upozornění panu Šimonovi -

p. Šleis :  zaslat upozornění panu Kolískovi - péče o pozemky kolem rybníka Cígl -

 

 

Usnesení : 

                    1 ) OZ souhlasí s koupí pozemku číslo parcely : 390 - Cena pozemku 35 Kč á m2

                         Kupní smouvu,včetně návrhu na vklad do LV vypracuje paní  JUDr. Sedláčková

                             termín : do 15.9.2007

                             zodpovídá : starostka

 

 

Schůze skončena ve 20.15. hod.

 

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 21. 9. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová