Křinice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Usnesení - Zápis OZ z 7.2.2007

 

Zápis:

z mimořádného zastupitelstva, konané dne 7.2.2007 v kaceláři OÚ Křinice v 18.00 hod.

Přítomni : paní Rosová,Vítová,Černý, Matějů,Plná,Bornová, v 18,50 hod příchod p.Král

Ověřovatelé : p. Vítová, p. Černý

Zapisovatel : J. Simonová

Program :

-  Projednání žádosti paní Harvišové do Pečovatelského domu-Centrum naděje

-  Granty roku 2007

-  Došlá pošta -

4) Diskuze :

- p. Šleis - nesvítí světlo na dolejším konci -

- p. Rosová -  26.2.2007 v 17 hod. - veřejné zastupitelstvo - kancelář OÚ -

 

Usnesení :

            1) OZ souhlasí s vypracováním GRANTu na  kulturní akce roku 2007 a vypracování nového             územního plánu pro obec Křinice ve výši 50 000.- Kč

                                   termín : do 15.2.2007

                                   zodpovídá : rada

            2) OZ souhlasí s poskytnutím sponozporského daru ve výši 20 000.- Kč pro město Broumov                        k žádosti paní Harvišové na umístění do Domu pečovtelské služby v Broumově

                                    termín : do 28.2.2007

                                    zodpovídá : starostka 

 

Ověřovatelé zápisu :Jana Vítová

                               Jan Černý

Zapisovatel : Simonová                                               starostka : Rosová Libuše

 

 

Datum sejmutí: 24. 2. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová