Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Usnesení 17.6.2009

 

List č. 1                             Zápisu z OZ dne 17.6.2009        

 

                                   Usnesení :

 

 

          1)   Zastupitelstvo obce Křinice námitky zamítá a vydává  územní plán 

                 tak  jak byl předložen.

                 všichni zastupitelé jednomyslně souhlasí

 

2)   Zastupitelstvo obce  Křinice souhlasí se zařazením do území      

      působnosti Místní akční skupiny

      všichni zastupitelé jednomyslně souhlasí  

 

3)    Zastupitelstvo obce Křinice zmocňuje starostku paní Libuši

        Rosovou  k zastupování v Místní akční skupině.  

        všichni zastupitelé jednomyslně souhlasí      

 

4)   Zastupitelstvo obce bere na vědomí Strategický plán Leader.

 

5)  Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 k doplnění o projednání  

      projednání přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 

      jinými toxikomániemi . 

      všichni jednomyslně souhlasí

 

6)  Zastupitelstvo  schvaluje o prodeji pozemku č.42/3 kú Křinice

     a pověřuje paní starostku o zajištění tohoto záměru obce

     všichni jednomyslně souhlasí

 

7) Zastupitelstvo obce souhlasí odprodej 6 ks panelů panu Bohuslavu

     Andrýsovi za odhadní cenu

     všichni jednomyslně souhlasí

 

8)  Zastupitelstvo obce  souhlasí s odložením prodeje

      pozemku 1549/7 kú Křinice

      všichni jednomyslně souhlasí 

 

9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s akcí Křinický

    Bigboš dne 9.8.2009 za podmínek: 

           a) Ukončení  Křinického BIGBOŠE do  dvou hodiny po půlnoci

           b) Příspěvek na akci v částce 1500,-Kč

    šesti hlasy pro , jeden se zdržel hlasování

    

          10) Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením k 

                 volbám EU

 

          11)Zastupitelstvo obce souhlasí s  darovací smlouvou DSO - čelní

                a zadní radlice k traktoru a dar jednomyslně přijímá.

 

         

 

 

 

usnesení dne 17.6.2009 - list č. 2

 

 

 

 

 

 

12) Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodat pozemek č.194/1

                Katastrální území Křinice panu Václavu  a paní Jitce Bittnerovým  

                za odhadní cenu 7220,- Kč . 

                

 

 

 

 

Schůze skončena v 21.30 hod                               Zapsala:  Vítová

 

 

Ověřovatelé :   Jitka Plná 

 

                         Jaromír Král

 

 

Datum sejmutí: 15. 8. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

vyúčtování projektu DA SDH 2016