Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Usnesení OZ č. 1/2013 ze dne 23.1.2013

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelů obce Křinice konaného dne 23.1.2013 v Křinicích

Zastupitelé obce:

I. schvalují

I./1. program schůze zastupitelů obce Křinice

I./2. ověřovatele zápisu pane Leoše Pohla a Jaromíra Krále

I./3 poskytnutí kopií na přípojky ke kanalizaci jednotlivých domů za úplatu

I./4. odložení Mandátní smlouvy na zpracovatele pro výběrové řízení na manažera na únorové zasedání

I./5. Rozpočtové opatření č. 6

I./6. Plnění rozpočtu r. 2012

II. berou na vědomí

II./1 Informaci Městské policie Broumov

II./2 Zajištění maškarního plesu dne 9. 2.

II./3 Příprava kalendáře pro rok 2014

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jaromír Král
Leoš Pohl

Libuše Rosova
starostka

Datum sejmutí: 26. 4. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie