Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

usnesení OZ č. 5/2012 ze dne 14.5.2012

 

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice, konaného dne 14. 5. 2012 ve škole v Křinicích.

Začátek: 18 hodin

1)      Zastupitelstvo obce doporučuje podat žádost o dotaci z programu SZIF a pověřuje paní starostku Libuši Rosovou podpisem této žádosti a k vyřízení předfinancování -příslib úvěru.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

2)      Obecní zastupitelstvo doporučilo navrhnout změnu příjezdové cesty u Poldru č. 3 a to mezi pozemkem č. 76 a 78 a dále mezi pozemkem č. 75 a 65 k příjezdové cestě č. 62. Příloha přiložena k zápisu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

3)      Obecní zastupitelstvo ukládá paní starostce Libuši Rosové jednat se zástupci Pozemkového úřadu a s projektantem p. ing. Frňkou z Agroprojekce Litomyšl o znovu obnovení pozemků 2608/2, 2608/7, 2608/8 a 2608/5 a podat žádost o znovu obnovení.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

4)      Zastupitelstvo obce projednalo žádost a ukládá paní starostce Libuši Rosové zveřejnit záměr na pozemek č. 2954 pouze pro výstavbu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

5)      Zastupitelstvo obce projednalo žádost a ukládá paní starostce Libuši Rosové zveřejnit záměr na pozemek č. 1754/9.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

6)      Zastupitelstvo obce projednalo žádost a ukládá paní starostce Libuši Rosové zveřejnit záměr na pozemek č. 302/4,5 pouze pro výstavbu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

7)      Obecní zastupitelstvo přijímá dar – pozemek pod otočkou autobusu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

8)      Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku paní Libuši Rosovou o zveřejnění záměru darovaného pozemku pod otočkou autobusu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

9)      Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku Libuši Rosovou, aby zadala zaměření a ocenění pozemku pod otočkou autobusu a podpisem darovací smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

10)   Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodat rotační sekačku v minimální částce 2000,- Kč.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

11)   Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodat sněhovou frézu za MF v částce 2000,- Kč.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

12)   Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním veřejného osvětlení k Broumovu. Jedná se o posledních 5 světel za částku 66 000,- Kč.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

13)   Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku Libuši Rosovou k podpisu smlouvy dopravní obslužnosti pro rok 2012 na částku 48 500 Kč.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Jan Černý, Jaromír Král

Zápis je také ke stažení zde.

 

 

Datum sejmutí: 18. 6. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Cestopisná beseda 1