Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

usnesení OZ č. 6/2012 ze dne 18.6.2012

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice, konaného dne 18.6.2012 na obecním úřadu v Křinicích

Začátek: 18:00 hodin

Zastupitelé obce vzali za vědomí kontrolu usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice.

1)      Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku p. K. B., Křinické sídliště 210,Broumov za cenu 84,- Kč za m2 a ukládají paní starostce k podpisu smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

usnesení bylo schváleno

2)      Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku 2623/45 o výměře 356 m2 panu Z.M., Křinice 51 a ukládají paní starostce k podpisu smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

usnesení bylo schváleno

3)      Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku  1754/9 panu J., Pod Strání 10, Broumov a ukládají paní starostce k podpisu smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

usnesení bylo schváleno

4)      Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku 302/5 k.ú.Křinice paní Z. N., ČSA 371, Broumov a ukládají paní starostce k podpisu smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

usnesení bylo schváleno

5)      Zastupitelé obce souhlasí s výrokem auditora za rok 2011.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

usnesení bylo schváleno

6)      Zastupitelé obce vzali na vědomí rozpočet na opravu školy ve výši 13 mil. Kča doporučili paní starostce Libuši Rosové a panu Leoši Pohlovi připravit výběrové řízení na opravu školy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

usnesení bylo schváleno

7)      Zastupitelé obce souhlasí s obdržením dotace od Královéhradeckého úřadu ve výši 225 tisíc Kč.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

usnesení bylo schváleno

8)      Zastupitelé souhlasí s úhradou 3000,- Kč bez DPH za rozbor provozních nákladů k dotaci na kanalizaci.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

6

2
(p. Gereg, p. Pohl)

0

usnesení bylo schváleno

9)      Zastupitelé projednali záměr na prodej rotační sekačky ze 2000,- Kč a rozhodli prodat rotační sekačku za nabídkovou cenu 5300 Kč panu L.K. z Křinic.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

1
(p. Pohl)

Usnesení bylo schváleno.

10)   Zastupitelé projednali záměr na prodej sněhové frézy za 2000 Kč a rozhodli prodat sněhovou frézu za 2000 Kč panu J.Č. z Křinic.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

usnesení bylo schváleno

11)   Zastupitelé obce vzali za vědomí informaci p. Gerega o prodeji hydrauliky společně s traktorem, a ukládají inventurní komisi provést nápravu.

12)   Zastupitelé obce souhlasí na základě návrhu paní starostky „ Plán společných zařízení ke komplexním úpravám k. ú. Křinice“ dle předlohy pana projektanta.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

0

usnesení bylo schváleno

13)   Zastupitelé obce vzali na vědomí vyhodnocení soutěže „Vesnice roku“. Obec Křinice jako skokan roku, kde obdrží částku cca 10-15 tisíc Kč.

14)   Zastupitelé obce projednali navrhované smlouvy (darování silnice a bezúplatný převod na obec Křinice ) o možnosti darování silnice bezúplatným převodem na obec Křinice s tím, že před převodem bude provedena její oprava. Zastupitelé doporučili paní starostce Libuši Rosové zaslat návrhy o bezúplatný převod silnice z majetku Královéhradeckého kraje a darovací smlouvu.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

15)   Zastupitelé obce vzali na vědomí návrh smlouvy od společnosti BRABANT o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí. Pokud bude tato smlouva po právní stránce v pořádku, doporučili paní starostce před podpisem této smlouvy projednat znovu se zastupiteli.

16)   Zastupitelé vzali na vědomí informaci VAK o používání hydrantů pro požární účely.

17)   Zastupitelé vzali na vědomí informaci o jednání ohledně stavby silnice na Pasách dne 11. 7. 2012 bude na SÚS v Náchodě jednání ohledně stavby silnice na Pasách. Jednání se zúčastní paní Vítová a pan Černý.

18)   Zastupitelé berou na vědomí s prodloužením žádosti ELEKTROKOMP (elektr.zařízení pro 13 RD) - odložení termínu do 30. 9. 2012.

19)   Zastupitelé vzali na vědomí inromaci pana Gerega na špatný stav cesty kolem školy (panely), je nutná oprava. Pozemek patří Pozemkovému fondu, opravu nemůže zajišťovat obec.

20)   Zastupitelé vzali na vědomí upozornění na zlámané stromky u křížku a odhozené 4 ks pneumatik.

21)   Zastupitel p. Pohl upozornil, že je potřeba vydat obecní vyhlášku na údržbu zeleně v obci a pro příští rok, aby byla zveřejněna informace o přihlášení do soutěže „Vesnice roku“ a zároveň byli požádáni obyvatelé obce o pomoc při jejím zvelebení.

22)   Zastupitelé vzali na vědomí návrh pana Pohla uspořádat podzimní pochod Broumovskými stěnami. S uspořádáním pochodu souhlasí.

23)   Zastupitelé souhlasí vydat letáček o obci v rámci turistiky, doporučují spojit s přípravami na 760 let obce.

24)   Zastupitelé obce souhlasí s návrhem paní starostky vydat pro rok 2013 obecní kalendář.

Jednání bylo ukončeno ve 20,45 hodin

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Miloslava Matějů, Leoš Pohl

 

 

Zápis je také ke stažení zde.

 

Datum sejmutí: 31. 7. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie