Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

usnesení OZ č. 7/2012 ze dne 18.7.2012

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice, konaného dne 18. 7. 2012 na obecním úřadu v Křinicích.

Začátek: 18,00 hodin

1)      Návrh na zapisovatele z dnešního jednání:  p. Marie Steinerová
Ověřovatelé zápisu:  Jaromír Gereg, Jaromír Král

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

7

0

1
(p. Král)

 

2)      Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 2623/45 za cenu 35,00 Kč/m2.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

 

3)      Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 1754/9 za cenu 35,00 Kč/ m2.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

 

4)      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zrušení žádosti o koupi pozemku 302/5.

5)      Zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva k poldru 3.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

 

6)      Zastupitelé obce ukládají paní starostce Libuši Rosové zjistit na Katastrálním úřadu v Náchodě, jakým způsobem bude v katastru nemovitostí zapsáno rozhodnutí Okresního pozemkového úřadu v Náchodě, kterým bude schválen poldr č. 3 v k. ú. Křinice.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

 

7)      Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o pronájem pozemků a uložilo paní starostce Libuši

Rosové zveřejnit záměr na pronájem pozemků č. 2608/2, 2608/5, 2608/7, 2608/8, 344/4, 1320/3, 311/2, 1940/1, část pozemku 1936/1 a 1936/7, 1549/7.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

8

0

0

 

8)      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starostky, že obecní úřad uzavírá smlouvy k vydání souhlasu se stavbou kanalizace na pozemcích soukromých vlastníků.

9)      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci SUS Náchod na objížďku, která bude od 1. 8. do 31. 8. 2012 na silnici z Broumova do Police (přes Pasa).

10)   Zastupitelstvo obce doporučilo zvážit možnost zakoupení fotopastí ke kontejnerům, kde občané vyhazují odpad, který tam nepatří.

11)   Zastupitelé obce uložili paní Vítové, předložit na příštím zasedání informaci o brigádě hasičů na opravě školy.

12)   Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení práce s manželi Kašparovýma.na posekání trávy u Jiráskova stezníku  za Romanovýma a VKK a ukládají paní starostce podpis této smlouvy.

Hlasování:

Ano

Ne

Zdržel se

9

0

0

 

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.

Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
 Jaromír Gereg, Jaromír Král

Usnesení je také ke stažení zde.

Datum sejmutí: 9. 8. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty „Dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů“ byl podpořen z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu Regionální rozvoj a z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR