Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Usnesení OZ č. 8/2012 ze dne 22.8.2012

Usnesení obecního zastupitelstva obce Křinice č. 8/2012 ze dne 22.8.2012

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křinice, konaného dne 22.8.2012 na obecním úřadu v Křinicích

Začátek:
18:00

1.          Zapisovatel a ověřovatelé zápisu
Návrh na zapisovatele z dnešního jednání:
Marie Steinerová
Návrh na ověřovatele zápisu:
Leoš Pohl
Miloslava Matějů

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

2.          Prodej pozemku u Kábrtů 1936/12.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č. 1936/12 prostřednictvím realitní kanceláře OKOREALITY v zastoupení Ing. Petra Zbudila vybraným budoucím majitelům. Geometrický plán byl zpracovaný společností GEOSPOL spol.s.r.o. z Dobrušky tak, jak byl zadán – odměřeno 1556 m2 k  prodeji a 1600m2 bude kupujícím pronajat.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

...

...

...

3.          Zastupitelstvo obce souhlasí s návrh Rozpočtového opatření č.2

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

4.          Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o neposkytnutí dotace na školu. Doporučuje financovat opravu školy z vlastních zdrojů – návrh Rozpočtového opatření č

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

5.          Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro školní děti ve výši 500 Kč na 1 dítě.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

6.          Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením školy do programu Zelená úsporám OPŽP se zaměřením na veřejné budovy do r. 2013 a ukládá paní starostce, aby spolu s p. Pohlem připravili návrh poptávkového řízení na zpracování „Návrhu smlouvy“ a požádá o nabídky.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

7.          Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku č. 302/5 za částku  90,- Kč za m2, ukládá paní starostce Kupní smlouvu podepsat a podat na Katastrální úřad v Náchodě.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

8.          Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou platebního výměru ve výši 1445,-Kč

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

9.          Zastupitelé obce berou na vědomí změnu okruhu těžby břidlicových plynů.

10.      Zastupitelé obce doporučují paní starostce Libuši Rosové připravit poptávkové řízení na výkopové práce k zhotovení přípojky na vodu, elektriku a kanalizaci k parcelám za školou.

11.      Zastupitelé obce ukládají paní Vítové projednat ve výboru hasičů poskytnutí dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na výjezdy hasičů.

12.      Zastupitelé obce souhlasí s nákupem dresů pro hasiče dle grafického návrhu.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

6

1
(Rosová)

1
(Pohl)

13.      Zastupitelé obce vzali na vědomí stav účtu.

14.      Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci o školení k revizím technického zařízení v budovách.

15.      Zastupitelé obce vzali na vědomí nabídku malých nákladních vozidel.

16.      Zastupitelé obce vzali na vědomí poděkování za pomoc při zajišťování závodu okolo Broumova.

17.      Zastupitelé obce vzali na vědomí tiskovou zprávu o kultuře na Broumovsku.

18.      Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci o malém letním dovádění ve Vernéřovicích a Křinické pouti.

19.      Zastupitelé obce vzali na vědomí informaci kulturní komise o přípravě dožínek, které se uskuteční 25. 8. 2012 a souhlasí s poskytnutím občerstvení.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

7

0

1
(Černý)

20.      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci p. Rosové ohledně převodu státní silnice na obec a zastupitelstvo obce doporučilo provést opravu silnice na dolním konci (od Krymzu po křižovatku u kovárny).

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

7

0

1
(Steinerová)

21.      Zastupitelé odsouhlasili pronájem pozemků p. Geislerovi za částku 2,- Kč/m2

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

22.      Zastupitelé souhlasí s umístěním výběrového řízení na opravu topení ve škole na webové stránky.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

8

0

0

23.      Zastupitelé obce vzali na vědomí narození nových občánků obce Křinice.

24.      Zastupitelé obce vzali na vědomí požadavek pana Černého na opravu domu čp. 271 a doporučilo provést opravu svodu a verandy do zimy.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

7

0

0

25.      Zastupitelstvo obce doporučilo nákup fotopasti.

Hlasování o návrhu

Pro

Proti

Zdržel

 

7

0

0

26.      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžný návrh paní starostky na řízení sběrného dvora v obci Křinice.

27.      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh paní starostky na prodej nepotřebných věcí ze školy a doporučilo připravit seznam věcí k prodeji.

28.      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plán zasedání do konce roku 2012: 17.9., 15.10., 19.11. a 10.12. vždy od 18 hodin.

Konec jednání: 21.15 hod.
Zapsala:
Marie Steinerová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Leoš Pohl
Miloslava Matějů
 

Usnesení je také ke stažení zde.

Datum sejmutí: 31. 10. 2012 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie