Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Zápis OZ z 23.1.2008

 

 

                                                           Z á p i s

 

ze  zasedání obecního zastupitelstva  konaného dne 23.1.2008 v 18.00  hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Křinicích

 

            Přítomni : paní Rosová,Vítová,Černý, Plná, Matějů

                              pan Šleis

Omluveni : pan Král , Borna -

Ověřovatelé zápisu : paní Matějů, Vítová
Zapisovatel : Simonová

 

Program :  1) Kontrola zápisu

                  2) Program obnovy venkova

                  3) Integrovaný plán rozvoje Broumovska

                  4) Rozpočet

                  5) Došlá pošta

                  6) Usnesení

                  7)  Závěr

 

 

 

                                               Zastupitelstvo 23.1.2008 - 2. strana Zápisu

 

 

 

U s n e s e n í                

----------------

 

                   1) OZ schvaluje provedení oprav domu čp. 45 - Obecní úřad Křinice   - výměna stávajících                   oken, včetně vnitřních parapetů, oprava sociálního zařízení a vybudování zázemí pro                         chod úřadu - kuchyňka -  akci  požádat  do POV na rok 2008.

                                   termín : leden 2008

                                   zodpovídá : starostka

 

                   

                                    

                    2)  OZ souhlasí s výší členského  příspěvku pro DSO   20.- Kč na občana  .

                                      termín úhrady příspěvku : březen 2008

 

                    3) OZ souhlasí s návrhem Integrovaného plánu rozvoje Broumovska  pro rok 2007 -2013-                                                           dle předlohy                

 

                    4)  OZ schvaluje s  rozšířením  rozhlasu VISO se spoluúčastí  15%   -  dle předlohy      

                                               zodpovídá : starostka

                     5)  OZ schvaluje poplatek za odvoz odpadů pro rok 2008 - 330.- Kč na občana                                  

                     6)   OZ schvaluje rozpočet na rok 2008 - dle předlohy.

 

 

 

Schůze skončena ve 20.50 hod.

Zapisovatel : Simonová Jana

 

Ověřovatelé :  Matějů Milena, Vítová Jana                            

 

Starostka:  Rosová Libuše

 

 

 

 

 

Datum sejmutí: 10. 2. 2008 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Školení řidičů 1