Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Zápis OZ z 26.2.2007

 

 

 

                                               Z á p i s

ze schůze OZ, konané dne 26.2.2007 v 17.00 hod. v kanceláři OÚ Křinice.

Přítomni : p.Rosová,Černý,Vítová,Plná,Matějů,Borna,Král

viz prezenční listina

Ověřovatlé zápisu : paní Plná Jitka, paní Matějů Miloslava

Zapisovatel : Simonová

 Program :   Kontrola zápisu z minulé schůze OZ

                    Rozpočet na rok 2007 -

                     Projekt škola

                     Došlá pošta,různé

                     Usnesení

 

 

 

Usnesení :         1) OZ schvaluje rozpočet na rok 2007

                                   - Oznámení na úřední desce po dobu 14 ti dnů

                            2) OZ schvaluje zadání  Grantu na tři  odpočinkové zóny v obci

                                   - termín : do 15.3.2007

                                     zodpovídá : starostka

                            3) OZ schvaluje zadání projektu na rekonstrukci školy tak, aby v budoucnu sloužila                                    pro potřeby obce         - zodpovídá : starostka

Zapsala : Simonová

Ověřovatelé : Miloslava  Matějů :                                Starostka : Rosová Libuše

                     Jitka Plná           

 

 

 

Datum sejmutí: 16. 3. 2007 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie