Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

FÚHK - Zpřístupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitostí na rok 2013

Vyhláška je ke stažení zde.

Následuje výňatek textu vyhlášky.


 

 

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové
Horova 17 dne
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Čj.: 806075/13/2700-14400-606264
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/2700-14400-606264,
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 a na
internetových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz.
L.S. Mgr. Ilona Mesarošová
vedoucí odd. majetkových daní,oceňování a ostat. agend
Mgr. Ilona Mesarošová
vedoucí oddělení
22. 04. 2013
Elektronicky podepsáno

Datum sejmutí: 16. 5. 2013 Zodpovídá:

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie