Obec Křinice
Obec Křinice
ObecKřinice

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2009 - o stanovení místního koeficientu pro účely daně z nemovitostí

obec Křinice

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.  1/ 2009,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Křinice č. 1/2008,

o stanovení místního koeficientu pro účely

daně z nemovitostí

                                                     

 

Zastupitelstvo obce Křinice se na svém zasedání dne 26. října 2009 usnesením č.1 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

            Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Křinice č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro účely daně z nemovitostí.

 

Čl. 2

Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2010.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                      …………….                                                                                ………………

                          Jan Černý                                                                                 Libuše Rosová

                       místostarosta                                                                                       starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  27.10.2009

 

Sejmuto z úřední desky dne:  12.11.2009

 

Datum sejmutí: 13. 11. 2009 Zodpovídá: Libuše Rosová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie