Menu
Obec Křinice
ObecKřinice
img1
img2 img3

Poplatky

Odpady

 • Poplatek za komunální odpad činí 700 Kč za osobu a rok
 • Termín splatnosti poplatku: do 31. 3. příslušného roku 

Způsob placení

 • V pokladně obecního úřadu
 • Bezhotovostně na účet obce. Dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, má každý poplatník přiřazen svůj variabilní symbol (pevný, neměnný), pod kterým bude hradit komunální odpad.

Úlevy a osvobození

 • Občan, který má trvalý pobyt v obci Křinice a vlastní další nemovitost (dům, stavbu pro rodinnou rekreaci, byt…), ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, je osvobozen od placení za tuto nemovitost,
 • Studentům na internátech a kolejích
 • Úleva ve výši 150 Kč se poskytuje osobě, která má v obci trvalý pobyt a studuje v denní či prezenční formě studia a je v průběhu roku ubytována mimo území obce (SŠ internáty, VŠ koleje nebo priváty pro studenty).

O osvobození nebo úlevu si musíte zažádat, a to do 90 dnů, tzn., do 31. 3. příslušného roku! Po tomto datu nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. V případě, že zažádáte až po tomto datu, lze osvobození nebo úlevu od poplatku uplatnit následující rok.

Ke stažení

Formulář - osvobození úleva komunální odpad.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 30 kB


Vodné a stočné

 • Stočné na rok 2024 je stanoveno na 48 Kč za 1 m³ (včetně 12% DPH)

Poplatek za psy

Poplatek platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Křinice.

Výše poplatku je:

 • 100 Kč za prvního psa,
 • 150 Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele,

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 3. příslušného roku.


Poplatek z pobytu

Poplatek vybere a obci odvede ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl a netrvá déle jak 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatek neřeší účel pobytu ani účel užívání objektu (tzn., zda se jedná o ubytování pracovní nebo rekreační).

 • Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
 • Poplatek se odvádí čtvrtletně, nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí.

Bližší informace ke zmiňovaným vyhláškám vám poskytne Romana Knopová, místostarostka, a to na tel. 731 411 848 nebo každou středu a čtvrtek na obecním úřadě.
 

Praktické info

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

O Křinicích

paticka-foto

Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.

Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.

Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.


nahoru