Menu
Obec Křinice
ObecKřinice
img1
img2 img3

Sbor dobrovolných hasičů Křinice

SDH Křinice

Základní informace

SDH KřiniceSbor dobrovolných hasičů je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a od roku 2015 se, na základě nového Občanského zákoníku, řadí mezi spolky. Jedním z hlavních cílů činnosti sdružení je spolupůsobit při vytváření podmínek k účelné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.
 
Dále se spolek v rámci kulturních a společenských akcí aktivně zapojuje do veškerého dění v obci.

Historie

V obci Křinice založil první spolek hasičů z vlastních finančních prostředků sedlák pan Wölke ze statku čp. 39 za účelem dobrovolné neziskové pomoci bližním už v roce 1879. Vedle tohoto šlechetného důvodu dobrovolné neziskové pomoci bližním byla jistě dalším důvodem ochrana osob a majetku před požáry a jejich likvidace, neboť značný počet požárů měl za následek obrovské materiální škody a především následky na zdraví a ztráty na životech lidí a hospodářských zvířat.

Po skončení II. světové války bylo v druhé polovině roku 1945 započato s postupným odsunem Němců, kteří byli původními vlastníky zemědělského majetku v obci a jejich majetek byl přidělován dosídlencům, kteří se přistěhovali do obce zejména z vnitrozemí. K obnovení činnosti sboru došlo už v září 1945, kdy od 5.9.1945 začal pracovat 1.poválečný výbor, jehož členy byli: bratr Arnošt, Josef Celba, Josef Gereg, Adolf Novotný, Josef Prokop a František Zelený. Tito hasiči a další dosídlenci, kteří se věnovali práci ve sboru hasičů, získali do sboru své děti a další občany obce a tak se sbor v obci rozrůstal a omlazoval, působilo zde družstvo dospělých, družstvo dorostenců a družstvo žáků. 

Hasiči postupně získali novější techniku – nákladní auto a stříkačku PS 8 na přívěsu. Činnost hasičů měla v obci širokou podporu mezi občany, hasiči se těšili značné úctě a obdivu. Od samého počátku ustavení sboru v obci se hasiči zapojili do veřejného a společenského života v obci, bez jejich účasti a pomoci se neobešla žádná činnost v obci. Jako volení zástupci občanů i jako dobrovolníci se podíleli na řízení obce a na dění v obci, sami organizovali společenské a kulturní akce včetně tradičního hasičského bálu, který má více jak šedesátiletou tradici, aktivně se zapojili do činnosti amatérského divadelního souboru. I když se do obce stěhovali noví lidé, postupně se měnily výrobní podmínky zemědělské prvovýroby a celkový život v obci, tak zůstal základní úkol hasičů stále týž, a to zdolávání požárů a požární prevence.

Požáry v obci vznikaly z různých příčin. Hořely obytné domy a statky, provozní budovy, stohy, les, senážní věže velkokapacitního kravína, haly pro odchov drůbeže i transformátor. Díky rychlým zásahům hasičů byly ve většině případů včas zdolány a nevznikly tak závratné škody. Od roku 2000 jsou hasiči stále častěji voláni k poskytování pomoci, která se týká opačného živlu a tím je voda. Extrémy v podobě velké vody nebo naopak velkého sucha, se nevyhýbají ani naší obci a i tady je tak potřeba pomáhat. Hasební technika byla obměňována podle finančních možností zřizovatele. V roce 1977 vedení Státního statku, n.p. jednotce předalo do užívání stříkačku PS12, v roce 1984 automobilovou cisternu CAS 25 a tak se křiničtí hasiči Státního statku Teplice stali výjezdovou jednotkou pro celý broumovský výběžek.

V roce 1991 převedl Státní statek Křinice, s.p. bezúplatným převodem hasičskou techniku do majetku Obce Křinice, která je ze zákona zřizovatelem jednotky dobrovolných hasičů. Touto technikou disponují dodnes. V roce 2016 získala obec v rámci celostátních dotací hasičský dopravní automobil Ford pro JSDH JPO V.

Jednotka dobrovolných hasičů obce je ze zákona zřízena obcí, ale vzhledem ke skutečnosti, že ji tvoří členové SDH je činnost spolku a jednotky zcela propojena.

V roce 1984, u příležitosti oslav 105 let od založení SDH, navrhl bratr Martin Šleis,
který byl hasičem a v tu dobu předsedou Místního národního výboru, aby se v Křinicích uspořádala hasičská soutěž. Od té doby se tato soutěž koná pravidelně. I když se název občas kvůli politickým či volebním výsledkům změní (Pohár předsedy MNV, Pohár starosty případně starostky), cíl zůstává. Tedy setkávání hasičů z různých míst a měření jejich sil a schopností i jinak než jen u ostrých zásahů a cvičení. Hasiči v okrsku si soutěž „O pohár starosty“ oblíbili a tak se postupně rozšířila do ostatních sborů a obcí v broumovském výběžku. Výraznou osobností, která ovlivňovala činnost zdejší jednotky SDH, byl její dlouholetý velitel, bratr Jaroslav Kopič, na jehož počest je od r. 2013 pořádán „Memoriál velitele“ o putovní plaketu. Účast sboru na hasičských soutěžích měla dlouholetou tradici ve všech kategoriích. Družstvo mužů se soutěží v rámci okrsku účastní stále a dosahuje dobrých výsledků. V minulosti bylo úspěšné i družstvo žen, v polovině 80.a let soutěžily křinické ženy jako podnikové družstvo za tehdejší státní statek. V roce 2004 se u příležitosti oslav 125 let od založení sboru podařilo sestavit družstvo žen, které soutěžilo po dobu 5-ti let a na soutěžích se umísťovalo na předních místech s velmi dobrými výsledky. V letech 1981 až 1990 měl SDH Křinice také čtyři družstva mladých hasičů, a to mladší dívky, starší dívky, mladší chlapci a starší chlapci. Tato družstva postupně vedli Milan Malý, Josef Janata, Jitka Plná, Jana Vítová a manželé Ratzmannovi. Při náročné práci s dětmi pomáhali i řadoví hasiči, zejména při nácviku požárních útoků. Mladí hasiči a hasičky pod hlavičkou tehdejší pionýrské organizace pomáhali při brigádách, připravovali kulturní programy a vystupovali na členských schůzích a při jiných příležitostech a na hasičských soutěžích se dobře umísťovali. Většina dětí po skončení základní školní docházky činnost ve sboru ukončila, někteří zůstali věrní, členy zůstali a postupně přivedli do sboru další generaci. Tato činnost bohužel v posledních letech polevuje.

„Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci “ – prapor s tímto heslem byl vysvěcen u kapličky sv. Huberta, o pouti v roce 2008, u příležitosti nadcházejícího výročí 130 let od založení sboru v obci a současní členové SDH Křinice se snaží tento odkaz naplňovat i tím, že se pravidelně zapojují do veřejného a společenského života v obci a tím se podílí na životaschopnosti vesnice.

Kontakt

SDH KřiniceSbor dobrovolných hasičů Křinice
Křinice 176
550 01 Broumov

Josef Rosa, starosta SDH Křinice
telefon: 724 184 255
e.mail: hasici.krinice@seznam.cz
 


SDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH KřiniceSDH Křinice

Spolky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

O Křinicích

paticka-foto

Křinice je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji. Rozkládá se v Broumovské kotlině podél Křinického potoka, zhruba 2 km jihozápadně od Broumova.

Žije zde 433 obyvatel. Zástavba vsi je od roku 1995 chráněna jako vesnická památková rezervace.

Západně od vesnice se nachází národní přírodní rezervace Broumovské stěny.


nahoru